Végső kedvezményezett neve: ANI-ROLL Kft.
Projekt címe és célja: AZ ANI-ROLL Kft. FOLYAMATOS LIKVIDITÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA
A Forgóeszköz finanszírozás tartalmának rövid bemutatása:

A kedvezményezett a megvalósuló projekt keretében összesen 25 millió Ft likviditási hitelben részesül, amelyet a munkavállalói bérköltségének, valamint a vállalkozásnál felmerülő anyagköltség finanszírozására fordít.

Visszatérítendő támogatás típusa: Hitel
Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B
Támogatás összege: 25 000 000 Forint


 

Kedvezményezett neve: ANI-ROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Új innovatív szolgáltatás kifejlesztése humán erőforrás bevonásával az Ani-Roll Kft-nél

Szerződött támogatás összege: 19 999 999 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 60

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.02.29.

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.1-KKV-START-2021-00416

Projekt tartalmának bemutatása:

A cégünk által megvalósuló fejlesztés eredményeként létrejön egy automataadagoló rendszerrel és szoftveres támogatással rendelkező gép. Az új innovatív gép, ismétlődő és változó mennyiségű adagolás megoldására biztosít lehetőséget, tehát a vásárló igényeinek teljes körű kiszolgálására teljes mértékben alkalmas. A megvalósítási időszak alatt a vállalkozásunk munkavállalói a gép megalkotásán, ismétlődő és változó mennyiségű adagolásának kifejlesztésén, tesztelésén, beállításán tevékenykedtek. A gép megalkotásához szükségesek fémipari, lakatos munkák, mellyel a gép külső vázának megalkotását értük el. Asztalos munkák a gép burkolatának elkészítéséhez voltak szükségesek. Az adagolás technika kialakítása megkezdődött, a kalibráció fejlesztését elkezdtük, a korróziómentes festés elkészült. A rendelkezésre álló munkavállalói létszámunk, közös együttműködés keretében, kutatóként és technikus segédszemélyzetként állt rendelkezésre az innovációs fejlesztésünk megvalósítása során, továbbá a kereskedelembe történő csomagolásmentes értékesítés szakmai hátterének megteremtésén dolgoztak. Az első mérföldkő eléréséig, a projekt keretében kifejlesztésre kerülő automata mosószer adagoló gép és hozzá kapcsolódó szolgáltatás 40 %-os készültségét kívánjuk elérniA fejlesztés megvalósításával piaci pozíciónk erősödik. A fejlesztés által versenyképesebb és eredményesebb, jövedelmezőbb vállalkozás jön  létre. A nagyobb hozzáadott értékű, magas minőségi színvonalú szolgáltatással magasabb piaci pozíciót érhetünk el.


Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztés az ANI-ROLL Kft-nél

Az ANI-ROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 19 450 359 Ft összegű vissza térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című Felhívásra benyújtott „Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztés

az ANI-ROLL Kft-nél” című, GINOP-1.2.8-20-2020-03205 számú támogatási kérelem keretében.

Kedvezményezett neve, címe:                       ANI-ROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

3533 Miskolc, Glanzer Miksa u 19

Projekt címe: Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztés

az ANI-ROLL Kft-nél

A projekt azonosító száma:                             GINOP-1.2.8-20-2020-03205

Szerződött támogatás összege:                      19 450 359 Ft

A támogatás mértéke:                                     70 %

A projekt tartalma: 

Projektünk keretében eszközbeszerzést, információs technológiai- és forgóeszköz fejlesztést kívánunk megvalósítani, melyeket a TEAOR szerinti 8121'08 Általános épülettakarítás és 4339'08 Egyéb befejező építés m. n. s. tevékenységeinkhez kívánunk használni.

Az általános épülettakarítás szolgáltatásainkhoz szükséges forgóeszközöket, tisztítószereket és takarító, fertőtlenítő gépeket, míg a befejező építés tevékenységünkhöz egy minikotrót szerzünk be. Eszközbeszerzés keretében 2 db Multifunkciós takarítógépet, 2 db Spray technológiás fertőtlenítő gépet, 3 db BKM 900 XL légtisztító és fertőtlenítő gépet, 2 db BKM Mobile légtisztító és fertőtlenítő gépet, 2 db higenizáló fertőtelnítő rendszert, 1 db SANY mini kotrógépet és 1 db Caterpillar mini kotrógépet kívánunk beszerezni.

Forgóeszközökből 10 különféle tisztító és fertőtlenítő tevékenységünk végzéséhez használható eszközt vásárolunk. Fejlesztésre kerül továbbá a cég információ technológiás eszközparkja, melynek keretében laptop konfigurációt, számítógép konfigurációt, Ipad, Tablet és Macbook eszközöket illesztünk be vállalkozásunk tevékenységeinek végzéséhez szükséges mindennapi adminisztrációs feladatok ellátásához. A projekt keretében megvalósítani kívánt beruházás szükségességének alátámasztására szolgál, hogy ezen eszközök nagyban megkönnyítik vállalkozásunk működését, jelentősen növelik hatékonyságunkat.  A megvalósításra kerülő projektünk eredményeként létrejön egy fejlett, modern és környezettudatos, gazdaságilag versenyképes vállalkozás, a szükséges technikai és technológiai feltételek biztosításával.

Eszközvásárlásnak köszönhetően a munkafolyamatainkat egyszerre több partnernél is el tudjuk látni, ugyanis a munkavégzéshez szükséges tárgyi erőforrások rendelkezésre fognak állni, mellyel jelenlegi kapacitásunk és hatékonyságunk növelése érhető el. A gépek és eszközök beszerzésének hatására a munkavégzés ergonómiai feltételei is javulnak, munkavállalóink is kedvezőbb körülmények között láthatják el feladataikat. A fejlett eszközparkunknak köszönhetően a tevékenységünk végzése során felmerülő munkafolyamatok jelentős mértékben megkönnyíthetők, így mind jelenlegi, mind a jövőben felvételre kerülő munkavállalóink számára vonzó munkahelyet biztosíthatunk. A fejlesztés hatására jelenlegi munkavállalóink könnyebben megtarthatóak, és könnyebben biztosítható az új munkavállalók vállalkozásunknál történő alkalmazása is.

A projekt befejezési dátuma:        2021.07.14